Днешните деца срещат толкова много предизвикателства. При това скоростно развитие на технологиите, което наблюдаваме, често се случва децата, които не се чувстват приети, да се пристрастят към виртуалната реалност.

Травмата от отхвърленост е най-дълбоката измежду петте рани на душата.

Лиз Бурбо

Важността на отношенията родител – дете

ОБИЧ :)