Всичко вибрира. Цялата вселена на всички нива и измерения, познати и непознати на човечеството. Безкрайният гоблен на Съзнанието има безброй възможности, комбинации и преплитания, за всеки един миг от сътворението. Нелокалността на времето подсказва, че всички те се случват едновременно, но от гледна точка на линейното време, някой от събитията се случват в миналото, други в настоящето или в бъдещето. Всяка една вероятност е отделна времева линия. Всяка една мисъл е отделна времева линия. Така вълните, които получават най-много енергия от нечие съзнание се разпадат в частици или линии. Това следствие е описано ясно от принципа на неопределеност в квантовата физика. Това сформира доминантната времева линия. Именно нея наричаме настояще.

Всички останали времеви вълни са възможности, които продължават да се случват, сформиращи различни реалности. Всяка една от тях може да стане част от индивидуалната доминантна линия на определена душа, дори и по няколко за едно и също събитие.

Времевите линии са основния инструмент, с който работи ИВЛ.

ОБИЧ :)