лечение

КАКВО ВКЛЮЧВА ЕДНА СЕСИЯ ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕВАТА ЛИНИЯ?

Сесията включва кратко интервю, за определяне на намерение. Водена медитация с иновативна структура – включва набор от различни методики и похвати за навлизане в дълбоко медитативно състояние и осъществяване на връзка с Вашия Висш Аз, който да ни напътства по най-подходящия начин. Създаване на стабилна атмосфера изпълнена с доверие и сигурност. Връщане назад във времето, среща с минал аз. Откриване на ключови събития, пряко свързани със случая и съответено изцеление на емоциите, убежденията и последиците от тях на фино и първопричинно ниво. Препрограмиране на подсъзнателния ум. Изчистване на карма до степента, в която е позволено. Осъзнаване на съвършенния ред в хаоса. Хармонизиране на шестте нисши „тела“ (физическо, емоционално, ментално, астрално, електромагнитно, първопричинно). Защита и много други специфични процеси имащи за цел да сведат съпротивата за промяна до минимум. Ако е необходимо отблъскване и разваляне на проклятия и психоатаки, лекуване на родова карма и негативни модели, препрограмиране на ДНК.

КАКВО МОЖЕ ДА СЕ ЛЕКУВА С ИЗЦЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕВАТА ЛИНИЯ?

ИЗЦЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕВАТА ЛИНИЯ може да излекува всичко, като това не е обещание, че ще се случи веднага, поради ред обстоятелства като свободна воля, път на душата и осъзнатост. Повече информация има тук…

ТРАВМИ – ПРОБЛЕМИ – ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВЪНШНИ ВЛИЯНИЯ – ДНК – РОДОСЛОВНО ДЪРВО

Всичко, във всеки един момент от миналото, настоящето или бъдещето може да бъде променяно и подобрявано, така че повече да не оказва негативно влияние върху живота. ИВЛ отстранява зародиша и причината за появата на всяко едно оплакване. Травмите биват освободени, проблемите решени, а заболяванията прекратени. ИВЛ дава възможност за лечение на всякакъв вид оплаквания. 

Научи как работи ИВЛ!

ТРАВМИ

Родилна травма – психологическа

Травматичен живот и ранно детство

Всякакъв вид травми от:

– настоящи животи

– минали животи

– бъдещи животи

ПРОБЛЕМИ

Емоционални

Личностни

Семейни

Комплекси

Обременености

Негативно възприятие

Фобии

Страхове

Стрес

Други

ЗАБОЛЯВАНИЯ

Хронични

Автоимунни

Генетични


Всеки емоционален или физически дискомфорт може да се подаде на лечение с ИВЛ.

Лечението е безвредно и без странични ефекти.

Всеки може да се справи със ситуацията, в която се намира. Нужно е правилната техника и малко време, в противен случай това може да продължи да се повтаря многократно в бъдеще.

ВЪНШНИ ВЛИЯНИЯ

Магии

Психо атаки

Проклятия

Вудо

Импланти

  • астрални
  • военни

Обсебвания

ДНК

РОДОСЛОВНО ДЪРВО

Оплаквания и поведенчески модели предавани от прародителите в родословното дърво

ОБИЧ :)