Учените са установили, че позната ни Вселена, която изследваме с интелекта и сетивата си представлява САМО 5% от това, което е.
Тъмната материя и тъмната енергия, за която все още нищо не знаем, заема всичко останало.
НЕ Е НУЖНО ДА РАЗБИРАМЕ ВСИЧКО, което се случва. Логиката идва само от това, което ВЕЧЕ ЗНАЕМ.
Това, което е отвъд интелекта, може да бъде изпитано и осъзнато.
Именно от това ниво работи и методът за ИВЛ.

РАЗБИРАНЕ

ОБИЧ :)