Ако искате да изчислите точното местоположение или скорост на даден обект – не е възможно! И това не е в следствие отсъствието на подходящо оборудване. Лъчение от измервателните уреди повлиява нормалния ход на действие на изследвания обект. Този природен феномен е наречен принцип на неопределеност.

Когато природата не е наблюдавана проявява характеристиките на вълна, но когато започнем да я изследваме вълната се разпада и започва да проявява качествата на частица.

Тъй като всичко във Вселената вибрира съответно и Съзнанието на всеки повлиява времеви-пространствения гоблен. Всяка една мисъл!

С други думи наблюдателят оказва влияние със собственото си съзнание и измервателните уреди върху всичко към, което ги насочи. Това обяснява и непосилността за момента да бъде достигната температура на абсолютна нула в лабораторни условия, тъй като импулсите излъчвани от изследователите повишават температурата на обекта.

Имайки предвид тези факти, логично е да се замислим, че ако знаехме как и с каква сила съзнанието променя всичко, до което се докосне, то би следвало да можем и да го измерваме. За съжаление науката все още не може да извърши това наблюдение.

Същата “въртележка” се случва и в ядрения колайдер за ускорение на частици, в който учените всъщност наблюдават своето собствено съзнание.

Ние непрекъснато създаваме нови реалности във всеки един момент. Времевите линии се разклоняват в нови и нови вълнообразни формации. И всичко това само с една мисъл! Това е принципът на неопределеност, приложен към съзнанието и времето.

Нашите мисли, чувства и действия постоянно въздействат върху време-пространствения континиум, независимо дали осъзнаваме това.

Чрез ИВЛ можем да използваме този принцип с разбиране и ловкост така, че да насочваме правилно вълната на живота си.

ОБИЧ :)