ориентация

Реална нужда от ориентация и реализация в живота.

Често в живота на всеки може да се появи нужда от ориентация или помощ за по-добра реализация. 

Обратно изцеление на времевата линия (ОИВЛ) е техника за създаване и проявление на нещата, които искате в живота. Също така може да се използва за ориентация, за взимане на решения и избори. Чрез приложението на квантовия принцип за нелокалност се осъществява  свързване с бъдеща времева линия, в която вече всички Ваши идеи са реалност. Според съвременната физика, всички възможности са налични и вероятни да се случат по всяко време. Влагането на повече внимание и концентрация в определена времева линия ускорява проявлението и в настоящето. Това е процесът на създаване и творчество. Когато се търси ориентация, то тогава се използва специфична техника, помагаща на клиента да разбере, кой е точния път за него.

Същата техника може да помогне за ориентация и откриване на цел или смисъл в живота.

Как действа техниката?

По време на сеанс за ориентация чрез ИВЛ, терапевта въвежда участника в медитация.

По време на сеанса честотата на мозъчните вълни се променят от бета, към алфа и тета. Така се постига състояние на дълбоко и спокойно, творческо и будно състояние. По този начин не се извършва хипноза и практикуващият е способен да си спомни всичко.

Идеята за това какво желае да прояви в живота си става отправна точка на сесията.

ОБИЧ :)