Психичната съзнателност е качество на духа или Мъжкия полюс на Творението.
Интуицията е качество на Волята или Женския полюс. Психичната съзнателност се възприема, а интуицията се чувства.

Сал Ракели

ПСИХИЧНА СЪЗНАТЕЛНОСТ И ИНТУИЯ

ОБИЧ :)