В момент на травма, ДУШАТА разкъсва част от своята енергия, като този ФРАГМЕНТ от нея остава заклещен в събитието, докато не бъде излекуван.

ИЗЦЕЛЕНИЕ НА ВРЕМЕВАТА ЛИНИЯ се фокусира именно върху тези разкъсaни части и създава среда да бъдат открити, изцелени и завърнати към цялост.

ФРАГМЕНТ

ОБИЧ :)