В нашето общество волята и силата се считат за мъжки черти, но това се основава на заучените роли на една патриархална система.
При здравото човешко същество духът и волята са в равновесие. Патриархалният свят, в който живеем, обаче силно е отричал волята и това се е проявило под формата на емоционални проблеми. Докато духът има тенденцията да се движи бързо, волята има тенденцията да еволюира по-бавно. В резултат на това повечето хора са нетърпеливи и се опитват да насилят волята си да живее в съответствие с техните духовни идеали…

Из “Живот на предела”
Сал Ракели

ВОЛЯ
Отбелязана с:

ОБИЧ :)