Човечеството е изобразено тук като дъга от същества, които танцуват около мандалата на земята, хванати за ръце, в радост и благодарност за дара на живота. Тази карта символизира време на общуване, на споделяне на богатствата, които всеки от нас внася в цялото. Тук няма вкопчване, няма привързване. Това е кръг без страх от чувство на малоценност или превъзходство. Когато разпознаем общия източник на човечеството, общия произход на мечтите и копнежите ни, на надеждите и страховете ни, ще успеем да осъзнаем, че всички сме свързани с великото чудо на съществуванието. Когато обединим нашето огромно вътрешно богатство, за да създадем съкровище от любов и мъдрост, достъпно за всички, се свързваме в изящния модел на вечното творение.

КОГАТО ХИЛЯДИ, безброй хора празнуват по цялата земя, пеят, танцуват в екстаз, опиянени от божественото, няма как да има глобално самоубийство. При такова веселие и при толкова смях, при такава уравновесеност и здраве, естественост и спонтанност, как може да има война?
Животът ти е даден, за да твориш, да се радваш, да празнуваш. Когато плачеш, когато си нещастен, ти си сам. Когато празнуваш, цялото съществувание участва. Само в
празнуването се срещаме с върховното, с вечното. Само в празнуването отиваме отвъд колелото на раждане и смърт.

НИЕ СМЕ СВЕТА

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ОБИЧ :)