АЗ РЕШАВАМ да разбера в коя(и) област(и) се държа като жертва и затова моля двама от моите близки да ми кажат от какво се оплаквам най-често.

Приемам това, което чувам, и осъзнавам, че според егото ми оплакването е чудесен начин да се почувствам обичан.

Ако не мога да приема чутото, си задавам въпроса: Искам ли да продължа да привличам вниманието към себе си като към жертва, или мога да реша да бъда печелившият? Давам си правото да отговоря свободно, като осъзнавам, че аз съм този, който ще понесе последствията от единия или другия избор.

Лечение на петте рани на душата КАРТИТЕ
Лечение на Петте рани на душата СТАТИЯ Лиз Бурбо

ЖЕРТВА
Отбелязана с:            

СЪБИТИЯ

ОБИЧ :)