Птицата на тази карта е вперила поглед навън от нещо, което наподобява клетка. Клетката няма врата и всъщност решетките изчезват. Те са били просто една илюзия и тази малка птичка е силно привлечена от изяществото, свободата и насърчението на другите птици. Тя е на път да разтвори криле, готова е да полети за пръв път. Зараждането на новото разбиране, че клетката винаги е била отворена и винаги сме имали възможност да изследваме висините над нас, може да предизвика известна несигурност отначало. Усещането за несигурност е чудесно и напълно естествено, но наред с него са безгрижието и приключението, затова не му позволявай да засенчи възможността да ги изживееш. Движи се с благостта и нежността на момента. Почувствай пърхането в себе си. Разтвори криле и бъди свободен.

ТИ СИ ИЗВЪН затвора, вън от клетката.
Можеш да разпериш криле и цялото небе е твое. Всички звезди, луната и слънцето – те ти принадлежат. Можеш да изчезнеш в синевата на отвъдното… Само спри да се вкопчваш в тази клетка, излез от нея и цялото небе е твое. Разтвори криле и полети волно като орел към слънцето. Във вътрешното небе, в твоя вътрешен свят свободата е най-ценното нещо — всичко друго е второстепенно, дори и блаженството , екстазът . Има хиляди цветя, безброй, но те могат да се появят единствено в условията на свобода.

РАЗБИРАНЕ
Tagged on:                     

ОБИЧ :)