Един човек вървял бавно под проливен дъжд.
Забързан минувач с чадър го видял, спрял се пред него и го попитал:

– Защо не вървиш по-бързо?

– Отпред също вали — отговорил човекът.

Народна поговорка

ДВЕ РЕАЛНОСТИ

ОБИЧ :)