На лицето на тази жена се прокрадва едва забележима усмивка. Всъщност просто наблюдава лудориите на ума си – без да ги осъжда, без да се опитва да ги спре, без да се идентифицира с тях – просто ги наблюдава, сякаш гледа колите, които минават по улицата или вълничките по повърхността на езеро. Лудориите на ума са донякъде забавни – той подскача, върти се насам-натам, опитвайки се да привлече вниманието ти и да те примами да се включиш в играта. Да развиеш умението да наблюдаваш ума от разстояние е една от най-големите благословии. Всъщност, точно в това се състои медитацията – не да напяваш мантри или да повтаряш утвърждения, а просто да наблюдаваш, сякаш този ум принадлежи на някой друг.
Сега вече си готов да създадеш тази дистанция и да гледаш представлението, без да се въвличаш в драмата. Наслаждавай се на простата свобода да се обръщаш навътре винаги, когато можеш, и умението да наблюдаваш все повече ще се развива и задълбочава в теб.

ОБРЪЩАНЕТО НАВЪТРЕ не е никакво обръщане. Отиването навътре не е никакво отиване. Обръщането навътре просто означава, че си тичал след това и онова желание, тичал си и отново и отново си стигал до чувството на неудовлетворение. Всяко желание носи страдания, няма удовлетворение посредством желанието. Никога не стигаш никъде, чувството на задоволство е невъзможно. Когато разбереш тази истина, че с тичане след желанията не стигаш доникъде, ти спираш. Не че полагаш усилия да спреш. Ако направиш усилие да спреш, това по един незабележим начин пак е тичане. Все още изпитваш желание може би този път желанието ти е да нямаш желания.
Ако правиш усилия да навлезеш в себе си, това пак е излизане извън себе си. Усилията могат само да те изведат навън, отвън.
Всички пътувания са външни, няма вътрешно пътуване. Как би могъл да пътуваш в себе си? Ти вече си там, няма смисъл да ходиш. Когато спре отиването, изчезва и пътуването. Когато желанията вече не затъмняват ума ти, ти си вътре. Това се нарича обръщане навътре. Но всъщност изобщо няма обръщане, ти просто не излизаш.

ОБРЪЩАНЕ НАВЪТРЕ
Отбелязана с:        

ОБИЧ :)