Обикновено влиянието на ума в живота ни е или смешно, или потискащо, открий в себе си Невинността, която се поражда от дълбокото изживяване на живота – ДЕТЕТО в себе си и му се ДОВЕРИ!

Съзнанието е достъпно за всички, които стават господари на своя ум и го използват според предназначението му – като слуга.

Вдъхновено от дзен картите СЪЗНАНИЕТО, ДОВЕРИЕ И НЕВИННОСТ на Ошо

ДОВЕРИ СЕ НА ДЕТЕ В ТЕБ

ОБИЧ :)