Фигурката, която върви по пътя през този прекрасен пейзаж, не се тревожи за целта. Той или тя знае, че пътуването е целта. Всяка стъпка по пътя е сама по себе си важна. Когато се появи тази карта, това е знак за време на движение и промяна. Може да е физическо движение от едно място към друго или вътрешно движение от един начин на съществуване към друг. Каквото и да е, тази карта обещава, че пътуването ще е леко и ще донесе усещане за приключение и израстване. Не е нужно да се борим или да планираме твърде много. Картата на пътуването ни напомня още да приемем и прегърнем новото, както когато отиваме в чужда страна с култура и обстановка различни от тези, с които сме свикнали. Тази нагласа на откритост и приемане привлича нови приятели и преживявания в живота ни.

ЖИВОТЪТ ПРОДЪЛЖАВА безкрай, така е било винаги. Няма крайна цел, към която да се отива. Точно пътуването, самото пътешествие е животът, а не стигането до дадено място. Няма цел – танцувай и пътувай, движи се с радост без да се тревожиш за крайната цел. Какво ще правиш, когато стигнеш някъде? Никой не е задавал този въпрос, защото всички се опитват да намерят
някаква цел в живота. Но последствията… Ако наистина постигнеш целта на живота, тогава какво? Сигурно ще изглеждаш много смутен и объркан.
Няма къде да отидеш, стигнал си крайната цел – а в пътуването си изгубил всичко. Трябвало е да изгубиш всичко. И така, ще стоиш гол при крайната си цел и ще изглеждаш като идиот – какъв е бил смисълът? Толкова много си бързал, толкова си се тревожил – и ето го резултата

ПЪТУВАНЕ
Tagged on:

ОБИЧ :)