Ние не сме своите действия. Колкото повече искаме да променим себе си, толкова по-трудно се променяме. Колкото повече се приемаме като човек, който има правото да допуска грешки, толкова по-лесно се променяме.

Лиз Бурбо

ЧОВЕШКО Е ДА СЕ ГРЕШИ

ОБИЧ :)