Внезапна промяна, Откровение, Пробиване защитата на егото

На картата е изобразена обгърната в пламъци кула, превръщаща се в руини, разпадаща се. Мъж и жена политат от кулата не защото така искат, а защото нямат друг избор. На заден план се вижда прозрачна медитираща фигура, която олицетворява наблюдаващото съзнание. Може би в този момент се чувстваш несигурен, сякаш земята се люлее под краката ти. Чувството ти за сигурност е подложено на изпитание, а естественият подтик е да се вкопчиш в нещо, каквото и да е. Но това вътрешно земетресение е необходимо и изключително важно — ако му позволиш да се случи, ще излезеш от развалините по-силен и отворен за нови изживявания. След огъня земята се обновява за нов растеж и след бурята въздухът е по-чист. Опитай се да наблюдаваш разрушението отстрани, сякаш се случва на някой друг. Кажи „да“ на процеса и го пресрещни.

ТОВА, КОЕТО СЕ ПОСТИГА бавно-бавно с медитация, може да се постигне с един силен крясък на учителя, когато ученикът е задал въпрос и учителят внезапно скача и изкрещява или пък го удря, изхвърля го през вратата или се нахвърля върху него… Тези методи не са били познати. Те са плод на творческия гений на Ма-дзу и той е довел до просветление много хора.
Това може да изглежда доста налудничаво.

Например :

• дошъл е човек да попита учителя върху какво да медитира, а той го изхвърля през прозореца на втория етаж.

Ма-дзу не само го изхвърля, той скача след него, сяда на гърдите му и го пита: „Сега разбра ли?!”
И горкият човечец отвръща с „да“, защото ако кажеш „не“, той може да те набие или пък да направи нещо друто. Това му стига — тялото му е натрошено, а Ма-дзу седи на гърдите му и го пита: „Сега разбра ли?!”
И той наистина е разбрал, защото всичко се е случило толкова внезапно, като гръм от ясно небе — не му е и минавало през ум, че може да се случи нещо подобно.

МЪЛНИЯТА
Отбелязана с:

ОБИЧ :)