Силната и властна фигура на тази карта е несъмнено господар на съдбата си. На рамото му е знакът на слънцето, а факелът в дясната му ръка символизира светлината на неговата собствена трудно извоювана истина. Без значение дали е богат или беден, Бунтарят е истински император, защото е разкъсал оковите на потискащите условности и възгледи на обществото. Той е формирал себе си, като е възприел всички цветове на дъгата, излязъл е от мрака и безформените корени на своето несъзнателно минало и с новите си криле се е устремил към небесата. Начинът му на съществуване сам по себе си е бунтарски, но не защото се бори срещу някого или нещо, а защото е открил своята истинска природа и е твърдо решен да живее в хармония с нея. Орелът е животното на неговия дух, пратеник между земята и небето. Бунтарят ни отправя предизвикателството да бъдем достатъчно смели, за да поемем отговорност за това, което сме и да живеем според своята собствена истина.

ХОРАТА СЕ СТРАХУВАТ, много се страхуват от онези, които познават себе си. Тези хора излъчват някаква сила, те притежават аура и магнетизъм, имат харизма, която може да освободи живите млади хора от затвора на традиционализма
Просветленият човек не може да бъде поробен и точно това е проблемът – той не може да бъде затворен… Обществото трудно приема онзи гений, който е познал нещо от вътрешния свят, защото такъв човек създава смут. Масите не искат да им се нарушава спокойствието, дори когато са нещастни. Те са нещастни, но са привикнали към нещастието си. Затова и не могат да приемат някого, който не е нещастен, за тях той е странник. Просветленият човек е най-големият странник на света, той сякаш не принадлежи никъде.
Той е извън ограниченията на всякакви организации, общности, общества или нации.

БУНТАРЯТ
Отбелязана с:    

ОБИЧ :)