УВАЖЕНИЕ
ОБЩУВАНЕ
ОБИЧ
УДОВОЛСТВИЕ
СИГУРНОСТ

Лиз Бурбо

Статията за Петте рани на душата, които се активират в ранна детска възрас – в периода от зачеването до седмата година на детето. ПЕТТЕ РАНИ НА ДУШАТА

Най-важните нужди за децата

ОБИЧ :)