Тази жена е издигнала крепост около себе си, тя стиска здраво притежанията си и вярва, че това са нейните съкровища. Всъщност, тя е събрала толкова много неща, с които да се окичи — включително пера и кожи от животни че в старанието си се е обезобразила. Картата ни предизвиква да видим в какво сме се вкопчили и кое му е толкова ценното, че трябва да го пазим като в крепост. Не е задължително това да е голяма банкова сметка или кутия с бижута — може да е нещо простичко, като това да споделим времето си с приятел или да се осмелим да изразим любовта си към някого. Като водата в затворен кладенец, която застоява, защото не се използва, нашите съкровища изгубват блясъка и стойността си, ако откажем да ги споделим. Към каквото и да си се привързал, помни, че не можеш да го вземеш със себе си. Отпусни хватката и почувствай свободата и широтата, които носи споделянето.

В МИГА, В КОЙТО ПРОЯВИШ АЛЧНОСТ, се затваряш за главното чудо на живота разширяването, споделянето. Започнеш ли да се вкопчваш в нещата, пропускаш целта – на грешен път си. Защото нещата не са целта, а ти! Твоята най-съкровена същност е целта — не прекрасна къща, а прекрасен аз; не много пари, а богата същност; не много неща, а отворено същество, отворено към милион неща.

СКЪПЕРНИКЪТ
Отбелязана с:            

ОБИЧ :)