Истинският учител не е учител на другите, а учител на самия себе си. Всеки негов жест и всяка негова дума отразяват просветленото му състояние. Той няма лични цели, не изпитва желание нещата да бъдат различни от това, което са. Учениците му се събират около него не за да го следват, а да се потопят в неговото присъствие и да се вдъхновяват от примера му. В очите на учителя те виждат отражението на своята собствена истина, а чрез неговото мълчание те по-лесно стигат до тишината на собственото си същество. Учителят приема учениците си не защото иска да ги води, а защото има толкова много за споделяне. Заедно те създават енергийно поле, което подкрепя всеки уникален индивид, за да открие неговата или нейната собствена светлина. Ако успееш да намериш такъв учител, ти си благословен. А ако не можеш, не спирай да търсиш. Учи се от учителите и от бъдещите велики учители и продължавай напред. Продължавай напред.
ОТВЪД УМА има една осъзнатост, която ни е присъща, тя не ни е дадена отвън и не е само идея и до ден днешен няма експеримент, който да е открил някакъв център в мозъка, съответстващ на осъзнатостта. Медитацията ти помага да осъзнаеш всичко, което е „ум“, и да се разграничиш от него. Точно това отделяне е най-голямата революция, която може да се случи с човек.
Сега вече можеш да действаш и да вършиш само онова, което те кара да се чувстваш по-щастлив, ликуващ, което ти носи задоволство и удовлетворение, превръща живота ти в произведение на изкуството, в красота. Но това е възможно единствено ако учителят в теб е пробуден. Точно сега той е потънал в дълбок сън. Ролята на учителя сега играе умът, слугата. А този слуга дори не ти служи, слугата е създаден от външния свят, той служи на този външен свят и на неговите закони.
Когато се разгори пламъкът на осъзнатостта ти, в него ще изгори цялото робство, създадено от ума. Няма по-голямо блаженство от свободата, от това да бъдеш господар на собствената си съдба.

УЧИТЕЛЯТ
Отбелязана с:                

ОБИЧ :)