ПОГЛЕЖДАМ

ПОГЛЕЖДАМ

СПОДЕЛИ С БЛИЗЪК, АКО… днес почувстваш трудност да ПОГЛЕДНЕШ някого в очите… Какво може да се направи…? Когато някой ме погледне в ОЧИТЕ или ме гледа настоятелно, АЗ РЕШАВАМ да отвърна на ПОГЛЕДА му, без да имам желание да избягам.Ако

ОТЛАГАНЕ

ОТЛАГАНЕ

Жената на картината е изобразена на фона на сив пейзаж, изпълен с нереални облаци, като фрагменти от колаж. През прозореца тя вижда цветове, светлина, живот, и макар че й се иска да скочи навън – както можем да се досетим

НЕСРЪЧЕН

НЕСРЪЧЕН

СПОДЕЛИ С БЛИЗЪКАко днес се почувствате “ НЕСРЪЧЕН ” Когато публично изпитам срам от начина, по който правя нещо, АЗ РЕШАВАМ да призная какво става и да приема, че съм несръчен, вместо да използвам тази случка и да разсмивам другите,

НЯМА ДА БЯГАМ

НЯМА ДА БЯГАМ

АЗ РЕШАВАМ да поема дълбоко въздух и да намеря друга възможност, когато възникне ситуация, в която искам да избягам.Ако не мога да приема другата възможност, осъзнавам страховете си и приемам, че за момента ги изпитвам.

БЛЕНУВАНЕ

БЛЕНУВАНЕ

Някоя вълшебна вечер ще срещнеш своята сродна душа, съвършения човек, който ще отговори на всичките ти потребности и ще изпълни всичките ти мечти.Не е ли така? – Нищо подобно! Тази фантазия, която поети и певци толкова обичат да възпяват, води

ЗНАЧИМ

ЗНАЧИМ

АЗ РЕШАВАМ да разбера какво значение имам в живота на двама души. Ако не мога да го открия, ще се осмеля да попитам близките си. Ако в момента се чувствам неспособен да пристъпя към действие, си давам правото да изпитвам

ПОСРЕДНИК

ПОСРЕДНИК

СПОДЕЛИ С БЛИЗЪКАко днес почувствате , че изпълняваш ролята на “ ПОСРЕДНИК ” АЗ РЕШАВАМ да проверя дали играя ролята на посредник между двама души, които обичам. Когато си дам сметка, че искам да оправя отношенията между тях, избирам да

БАВЕН

БАВЕН

СПОДЕЛИ С БЛИЗЪКАко днес почувствате, че си “ БАВЕН” АЗ РЕШАВАМ да обръщам внимание на моментите, в които се упреквам, че съм прекалено бавен. Позволявам си да използвам толкова време, колкото ми е необходимо, за да се насладя на действията

ОБСЕБВАЩ

ОБСЕБВАЩ

АЗ РЕШАВАМ да бъда по-внимателен в отношенията си с противоположния пол. Когато си дам сметка, че поведението ми е обсебващо и правя какво ли не, за да бъда обичан, осъзнавам, че постъпвам така от страх, и забравям собствените си нужди.

НОРМА

НОРМА

СПОДЕЛИ С БЛИЗЪКАко днес се почувстваш принуден да спазваш “ НОРМИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ” Обръщам внимание на случаите, в които действам по задължение, за да бъда добър и съвършен човек за околните според нормите, установени от моето его. АЗ РЕШАВАМ

СТРАХ ОТ ДЕЙСТВИЕ

СТРАХ ОТ ДЕЙСТВИЕ

СПОДЕЛИ С БЛИЗЪКАко днес почувствате , че се “ СТАХУВАШ ДА ПРЕДПРИЕМЕШ ДЕЙСТВИЕ ” АЗ РЕШАВАМ да помоля мой близък да сподели наблюденията си относно обстоятелствата, в които според него аз срещам трудности. Давам си време да разбера какво искам

РАЗЛИЧНОТО МНЕНИЕ

РАЗЛИЧНОТО МНЕНИЕ

СПОДЕЛИ С БЛИЗЪКАко днес почувствате , че имаш “ РАЗЛИЧНО МНЕНИЕ ” АЗ РЕШАВАМ да бъда внимателен към ситуациите, в които друг човек не е съгласен с мен.Приемам факта, че той има право на различно от моето мнение. Ако не

ЗАПОВЯДВАМ

ЗАПОВЯДВАМ

АЗ РЕШАВАМ да помоля двама от моите близки да ми обърнат внимание, когато заповядвам на някого.Поне веднъж днес, когато насочат вниманието ми към това, се замислям по какъв друг начин мога да постъпя, за да поискам нещо, без да издавам

ИСТИНСКИ

ИСТИНСКИ

СПОДЕЛИ С БЛИЗЪКАко днес почувстваш, че ти е трудно да бъдеш “ ИСТИНСКИ ” Когато си дам сметка, че съм излъгал, АЗ РЕШАВАМ да поема дълбоко въздух и да призная този факт.Ако не мога, съм признателен за осъзнаването, че съм

ОБИЧ :)