ПЪТУВАНЕ

ПЪТУВАНЕ

Фигурката, която върви по пътя през този прекрасен пейзаж, не се тревожи за целта. Той или тя знае, че пътуването е целта. Всяка стъпка по пътя е сама по себе си важна. Когато се появи тази карта, това е знак

ОБИЧ :)