ПОГЛЕЖДАМ

ПОГЛЕЖДАМ

СПОДЕЛИ С БЛИЗЪК, АКО… днес почувстваш трудност да ПОГЛЕДНЕШ някого в очите… Какво може да се направи…? Когато някой ме погледне в ОЧИТЕ или ме гледа настоятелно, АЗ РЕШАВАМ да отвърна на ПОГЛЕДА му, без да имам желание да избягам.Ако

ЗНАЧИМ

ЗНАЧИМ

АЗ РЕШАВАМ да разбера какво значение имам в живота на двама души. Ако не мога да го открия, ще се осмеля да попитам близките си. Ако в момента се чувствам неспособен да пристъпя към действие, си давам правото да изпитвам

СЪВЪРШЕН

СЪВЪРШЕН

СПОДЕЛИ С БЛИЗЪК, АКО……днес ти е трудно да се почувстваш ”СЪВЪРШЕН”…Какво може да се направи…? Когато направя нещо, което отчитам като грешка, АЗ РЕШАВАМ да си дам правото да не съм идеален и да не се обвинявам. Ако не съм

НИЩОЖЕН ?

НИЩОЖЕН ?

СПОДЕЛИ С БЛИЗЪКАко днес се почувствате “ НИЩОЖЕН ” Когато някой не е съгласен с мен и ме критикува, АЗ РЕШАВАМ да поема три пъти ДЪЛБОКО ВЪЗДУХ и да вникна добре в онова, което ми казва, както и да приема,

ОБИЧ :)