ВКОПЧВАНЕ В МИНАЛОТО

ВКОПЧВАНЕ В МИНАЛОТО

Жената на тази карта е стиснала здраво кутията със спомените си и е толкова погълната от това, че е обърнала гръб на искрящата чаша с блага, които са на нейно разположение тук и сега. Носталгията по миналото е „притъпила ума

ОБИЧ :)