ИНТУИЦИЯ

ИНТУИЦИЯ

Трите по-нисши чакри се използват за получаването на усещания по интуитивен път, трите по-висши чакри се използват за получаването на възприятия по психичен път. Четвъртата чакра (сърцето) се използва и за двете.Интуитивните хора притежават голямо знание, но то не е

ВЪТРЕШЕН ГЛАС

ВЪТРЕШЕН ГЛАС

Вътрешният глас не говори с думи, а с безмълвния език на сърцето. Той е като оракул, който говори единствено истината. Ако имаше лице, то щеше да бъде като това в центъра на тази карта – будно, бдително, и способно да

ОБИЧ :)