НИЕ СМЕ СВЕТА

НИЕ СМЕ СВЕТА

Човечеството е изобразено тук като дъга от същества, които танцуват около мандалата на земята, хванати за ръце, в радост и благодарност за дара на живота. Тази карта символизира време на общуване, на споделяне на богатствата, които всеки от нас внася

ОБИЧ :)