Ясно е, че този човек сега се намира „на върха на славата“ и целият свят възхвалява неговия успех с празничен парад!
Ти си готов да приемеш последните предизвикателства на живота, затова и сега или скоро ще се насладиш на прекрасната разходка върху гърба на тигъра – на успеха. Приветствай я, изживей я и сподели радостта си с другите — и помни, че всички тържествени паради имат своето начало и край. Ако не забравяш това и изстискаш щастието, което изпитваш в момента до послегната капка, ще можеш да приемеш бъдещето, когато то дойде, без съжаления. Не се опитвай, обаче да задържиш този момент на изобилие или да го „консервираш“, за да продължи вечно. Най-голямата мъдрост, с която можеш да подходиш към всички явления в парада на твоя живот, били те долини или върхове, е да знаеш, че „и това ще отмине“. Да, празнувай, продължавай да яздиш тигъра.
НАБЛЮДАВАЙ ВЪЛНИТЕ В МОРЕТО. Колкото по-високо се издигат, толкова по-дълбока е дирята след тях. В един момент ти си вълната, в следващия си дирята, която я следва. Наслаждавай се и на двете, не се привързвай към никоя. Не казвай: „Иска ми се винаги да бъда на върха“. Това е невъзможно. Приеми го като факт — не е възможно. Никога не се е
случвало и никога няма да се случи. То е просто невъзможно, не е в природата на нещата. Тогава какво да правиш? Наслаждавай се на върха, докато съществува, а после се радвай на долината, когато тя настъпи. Какво й е лошото на долината? Тя е отпускане. Върхът е вълнение, а никой не може да съществува в състояние на непрестанно вълнение.

УСПЕХ

ОБИЧ :)