Във всички неща бъдете искрени.
Не се заблуждавайте и не се опитвайте да заблудите никого.
Духовното търсене без искреност е празно и безполезно.
С искреността идват покоят, щастието и радостта.

Шри Шри Рави Шанкар

ИСКРЕН

ОБИЧ :)