Творческа сила, Увереност, Ентусиазъм

Разширяване на потенциала, Отваряне към по – големи възможности , Да вдъхновяваш, Да вярваш в себе си

Когато говорим за „заземяване“ или „центриране“, имаме предвид именно този Източник. Когато започваме творчески проект, ние се настройваме именно към този Източник. Тази карта ни напомня, че на наше разположение има огромен източник на енергия. С него се свързваме не като мислим и планираме, а като станем достатъчно заземени, центрирани и притихнали, за да сме в контакт с Източника. Той е във всеки от нас, като лично, индивидуално слънце, което ни дава живот и ни поддържа. Той е чиста енергия, пулсираща и достъпна, готов да ни даде всичко, от което се нуждаем, за да постигнем нещо, и готов да ни приветства обратно у дома, когато искаме да отдъхнем. Така че, без значение дали в момента започваш нещо ново и се нуждаеш от вдъхновение, или тъкмо си завършил нещо и искаш да си починеш, отиди в Източника. Той винаги те очаква и дори не се налага да излизаш навън, за да го намериш.

Дзен иска от теб да излезеш от главата и да отидеш в основния източник… Не че Дзен не е наясно как енергията се ползва в главата, но ако всичката енергия се използва в главата, никога няма да осъзнаеш своята вечност…
Никога няма да познаеш изживяването да бъдеш едно с цялото.
Когато енергията е в самия център, пулсираща, когато не се движи наникъде, нито към главата, нито към сърцето, а е в самия източник, откъдето я черпи сърцето, откъдето я взима главата, пулсираща в самия източник – това е истинското значение на Дзадзен. Дзадзен означава просто да седиш в самия източник без да се движиш нанякъде, тогава се надига огромна сила, трансформация на енергия в светлина и любов, в по-възвишен живот, в състрадание, в съзидателност. Тя може да приеме много форми. Но първо трябва да се научиш да бъдеш в източника. Тогава източникът ще реши къде е твоят потенциал. Можеш да се отпуснеш в източника и той ще те отведе към твоя потен-
циал.

ИЗТОЧНИКЪТ

ОБИЧ :)