Спокойствие, Светлина в тунела, Вътрешна сила

Безмълвната огледална възприемчивост на звездната нощ и пълната луна се отразяват в обгърнатото в мъгла езеро. Лицето на небето е потънало в дълбока медитация, това е богинята на нощта, която внася Дълбочина, покой и разбиране. Това е един много ценен момент. Сега е много лесно да се оттеглиш в покой, да потънеш в дълбините на вътрешната тишина дотам, където тя се среща с тишината на вселената. Няма какво да вършиш, няма къде да отидеш, и качеството на твоята вътрешна тишина прониква във всичко, което правиш. Някои хора може да изпитат известен дискомфорт, защото са привикнали към шума и дейностите в света. Не се тревожи, а потърси онези, които могат да резонират с тишината ти или пък се наслади на усамотението си. Време е да се прибереш у дома, при себе си. Разбирането и прозренията, които те спохождат в такива моменти, ще се проявят по-късно в период от живота ти, когато ще си по-отворен.

ЕНЕРГИЯТА НА ЦЯЛОТО те е завладяла.
Ти си изпълнен с нея, ти вече не си ти, ти си цялото.
В този миг, когато в теб прониква тишината
започваш да разбираш нейната значимост, защото това е същата тишина, която е изживял Буда. Това е същата тишината за която всички учители говорят… Вкусът на тишината е един и същ.
Времената се менят, светът непрестанно се изменя, но
изживяването на тишината
, радостта от нея си остава една и съща. Тя е единственото нещо, на което можеш да се уповаваш, единственото, което никога не умира. Тишината
е единственото нещо, което можеш да наречеш своя истинска същност.

ТИШИНА

ОБИЧ :)