АЗ РЕШАВАМ да разбера какво значение имам в живота на двама души. Ако не мога да го открия, ще се осмеля да попитам близките си.

Ако в момента се чувствам неспособен да пристъпя към действие, си давам правото да изпитвам страх, знаейки, че някой ден ще приема факта колко необикновено и прекрасно същество съм.

Коментар:
Души страдащи от травма на отхвърленост преживяват себе си като нищожни и незначителни за света и околните.

Лечение на петте рани на душата КАРТИТЕ
Лечение на Петте рани на душата СТАТИЯ Лиз Бурбо

ЗНАЧИМ
Tagged on:                 

ОБИЧ :)