АЗ РЕШАВАМ да не подмина познат и да го поздравя, като му се усмихна широко, преди той да се е обърнал към мен.

Ако не мога, приемам страховете си в момента и знам, че това, което ме плаши, е моето его заради вярване, станало безполезно. Знам, че в действителност мога да осъществя такъв контакт с хората.

Коментар:

При души с травма от отхвърленост, преобладава притеснението, че ще бъдат отхвърлени отново. Затова имат тенденцията да отбягват контакти и взаимоотношения от страх, да не бъдат пренебрегнати и отхвърлени.

Лечение на петте рани на душата КАРТИТЕ
Лечение на Петте рани на душата СТАТИЯ Лиз Бурбо

ПОЗДРАВЯВАМ
Отбелязана с:        

СЪБИТИЯ

ОБИЧ :)