АЗ РЕШАВАМ да си дам време за почивка и удоволствие, дори да не съм приклюочил с всичките си задачи. Правя го, без да се оправдавам пред себе си и пред другите.

Ако това ми е невъзможно, си давам време да усетя и идентифицирам страховете, които изпитвам, когато се отдавам на удоволствия. Осъзнавам, че имам право да изпитвам страх за момента и му позволявам да заеме известно място в сърцето ми.

Лечение на петте рани на душата КАРТИТЕ
Лечение на Петте рани на душата СТАТИЯ Лиз Бурбо

Коментар:

Характерно за човек с травма от несправедливост е да не си дава почивка и да не може да стои без да прави нещо.

ПОЧИВКА

ОБИЧ :)