Ако се борите или се съпротивлявате на определени нежелани мисли, вие всъщност ги подсилвате и вероятността тези мисли да се прехвърлят в доминантната времева линия се увеличава!

Сал Ракели

СЪПРОТИВЛЕНИЕ

ОБИЧ :)