Курс проведен от Сал Ракели 2023

Може да закупите записа от тук – цена 90,00лв.

След успешно заплащане, ще получите записа на пощата си.

Нашата Душа е започнала приключението си като фина искра от Божествена Светлина, съдържайки в себе си всичките аспекти на Твореца.

Милиони години тя пътува из космоса, въплъщавайки се в различни сфери, инкарнации и светове.Веднъж въплътила се на Земята, Душата потъват в света на третата плътност. В това измерение тя разделя своята енергия на емоционални и ментални слоеве наречени още нисши тела. Дисбаланс в тези тела води до болести, карма и затруднения по пътя.Възстановяването и балансираното на „Аз“ е целта на този еднодневен курс.
Той ще ви помогне да разберете природата на вашето безкрайно мощно Същество във всичките му измерения.
Истинският Ви дом се намира вътре във Вашето Божествено Аз, тази част от вашата многомерност, която никога не е напускала Твореца.

Курсът е преведен на български език.

ОБИЧ :)