Огромна част от негативните ни програми и възприятия се развиват от най-ранна детска възраст. Чувството за отхвърленост или изоставеност, може да се отключат от най незначителни на пръв поглед събития с даден родител. Подобна е ситуацията и с чувството за предателство, несправедливост или унижение. Тези пет основни травми оформят нашите виждания за света и изискват нужното време да бъдат препрограмирани.

ОБИЧ :)