Възприемчивостта изразява женското, приемащото качество на водата и емоциите. Нейните ръце са протегнати нагоре, за да приемат и тя е изцяло потопена във водата. Фигурата няма глава, няма го заетият и агресивен ум, който да пречи на чистата й възприемчивост. И докато се пълни, тя непрестанно изпразва себе си, преливаща и приемаща още повече. Стилизираното изображение на лотоса, който израства от нея, символизира съвършената хармония на вселената, която става осезаема, когато сме в съзвучие с нея. Кралицата на водата показва, че е дошло време на безграничност и признателност за всичко, което идва в живота ни, без очаквания и без изисквания. Няма значение нито чувството за дълг, нито мисълта за заслуги или награди, Чувствителност, ИНТУИЦИЯ и състрадание са качествата, които засенчват всичко друго и разтварят всички пречки, които са ни държали отделени един от друг и от цялото.

СЛУШАНЕТО Е ЕДНА от основните тайни за влизаето в Божия храм. Слушането означава пасивност. Да слушаш означава да забравиш напълно себе си — само тогава можеш да слушаш. когато слушаш внимателно някого, тогава забравяш себе си. Ако не можеш да забравиш себе си, значи никога не слушаш. Ако си твърде зает със себе си, ако само се преструваш, че слушаш — ти не слушаш. Може да кимаш с глава, да казваш „да“ или „не“, но ти не чуваш.
Когато слушаш, ти се превръщаш в канал,
ставаш пасивен, възприемчив – като утроба, ти си женското начало. За да стигнеш до храма, трябва да имаш женското качество. Не можеш да отидеш при Бог като агресивен нашественик, като завоевател. Можеш да достигнеш Бог само.. или по-добре е да се каже, че Бог ще стигне до теб само когато си възприемчив, когато имаш женска възприемчивост. Когато станеш ин, възприемчивост, тогава вратата се отваря. И ти си в очакване.
Слушането е изкуството да бъдеш пасивен.

ВЪЗПРИЕМЧИВОСТ
Отбелязана с:    

ОБИЧ :)