Картата изобразява еволюцията на съзнанието така, както я описва Ницше в своята книга „Тъй рече Заратустра“. Той говори за трите нива – на Камилата, Лъва и Детето. Камилата е ленива, апатична, самодоволна. Тя живее в самозаблуда, мисли си, че е голяма работа, но всъщност е толкова загрижена за чуждото мнение, че почти не й е останала енергия. От Камилата възниква Лъвът. Когато осъзнаем, че не сме живели пълноценно, започваме да казваме „не” на исканията на другите. Излизаме от тълпата, сами, горди и изкрещяваме своята истина. Но това не е всичко. Накрая идва Детето, което нито се подчинява, нито се бунтува, а е невинно, спонтанно и вярно на своето същество. В каквото и състояние да си сега – вял и потиснат, или буен и бунтуващ се, знай, че то ще еволюира в нещо ново, ако му позволиш. Това е време на растеж и промяна.

В ДЗЕН НЕ ИДВАШ ОТНИКЪДЕ и не отиваш
никъде. Ти си просто тук, сега, нито идваш, нито си отиваш. Всичко минава край теб – съзнанието ти го отразява, но не се идентифицира.
Когато пред огледалото изреве лъв, да не мислиш, че ревът идва от огледалото? А когато лъвът си отиде и приближи танцуващо дете, огледалото напълно забравя лъва и отразява танцуващото дете – тогава да не мислиш, че огледалото танцува с детето? Огледалото не прави нищо, то просто отразява.
Твоето съзнание е само огледало. Ти нито идваш, нито си отиваш. Нещата идват и си отиват.
Млад си, после си стар, жив си, после си мъртъв.
Всички тези състояния са просто отражения в едно вечно езеро на съзнанието.

ПРЕРАЖДАНЕ
Отбелязана с:            

ОБИЧ :)