Истината е различна от реалността. Реалността може да има много нива и измерения на преживяване, докато истината включва едновременно всички нива и измерения.
Реалността се възприема, докато истината се знае.

Сал Ракели

РЕАЛНОСТ И ИСТИНА

ОБИЧ :)