Съществуват основно две нива на реалност: ИНДИВИДУАЛНА реалност и КОЛЕКТИВНА реалност. Вашата индивидуална реалност е САМО ВАША, никое друго човешко същество не притежава абсолютно същия набор от вярвания и никое друго човешко същество не възприема света от вашето тяло.

Сал Ракели

РЕАЛНОСТ

ОБИЧ :)