Съществуват основно две нива на реалност: ИНДИВИДУАЛНА реалност и КОЛЕКТИВНА реалност. Вашата индивидуална реалност е САМО ВАША, никое друго човешко същество не притежава абсолютно същия набор от вярвания и никое друго човешко същество не възприема света от вашето тяло.
Колективната реалност се състои от онези системи от вярвания, които се споделят от Двама или повече души. Често колективните реалности притежават по-голяма сила от индивидуалните. Тъй като вярванията творят реалността, светът на човечеството е отражение на съставните вярвания на всеки един индивид, съчетани с колективните вярвания на човечеството.

Сал Ракели

Индивидуални и колективни реалности

ОБИЧ :)