Волята черпи идеи от духа и използва желанието и емоциите, за да стимулира действието, което е необходимо за проявяването на идеите в света. Повечето от нас се чувстват безсилни да променят света по какъвто и да е значим начин. Това чувство на безсилие произтича от потискането и отричането на волята. Учили са ни, че е нещо лошо човек да притежава сила.


Злоупотребата със сила произтича от вярването, че ние трябва да се наложим над другите, за да получим онова, от което се нуждаем. Този проблем може да възникне, ако като деца нуждите ни не са били удовлетворявани или ако сме били карани да се срамуваме и да считаме желанията си за нередни.

СИЛА
Отбелязана с:

ОБИЧ :)