“Ако наблюдаваш своето поведение, ще забележиш, че отлагаш, когато правиш нещо добро, но бързаш, когато правиш нещо лошо. Например, ако си ядосан, искаш да го изразиш незабавно.
Знаеш ли защо? Защото добродетелите са твоята истинска природа и никога няма да те оставят, докато твоите пороци не са твоята природа и ще те оставят.
Мъдро е да отлагаш действията, породени от пороците, понеже те няма да останат и а да действаш моментално, като правиш добро. В противен случай ще продължиш да отлагаш добрините за следващите няколко живота.”

From the book “Celebrating love”

Sri Sri Ravi Shankar

POSTPONING HAPPINESS
Tagged on:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ОБИЧ :)