Орелът се рее в небесата волно, естествено и с лекота и пред погледа му се разкриват всички възможности, които се съдържат в земята под него. Тук той е в своето царство, величествен и самодостатъчен. Тази карта показва, че се намираш в етап от живота си, когато пред теб се открива цял един свят от възможности. Тъй като си станал по-любящ към себе си, по-независим и самостоятелен, можеш с лекота да работиш с другите. Ако си релаксиран и спокоен, можеш да разпознаеш възможностите още щом се появят, понякога дори преди другите да са ги съзрели. Тъй като си в съзвучие с природата си, разбираш, че съществуванието ти предоставя точно това, от което имаш нужда.
Наслаждавай се на полета! Отдай възхвала на многобройните чудеса в прекрасната гледка, която се разкрива пред погледа ти.

УМЪТ МОЖЕ ДА ПРИЕМЕ ГРАНИЦИ във
всичко. Истината е, че природата на съществуванието е такава, че ТО не може да има граници, защото отвъд тези граници не може да има нищо друго, освен едно друго небе.
Небесата, в които можеш да полетиш, са безкрайни. Не се задоволявай с малко. Тези, които се задоволяват с малко, си остават дребни и нищожни — нищожни са радостите им, нищожен е екстазът им, нищожно е мълчанието им, нищожно е съществото им. Защо да бъде така? Ти сам си наложил тази нищожност на
свободата си, на своите НЕОГРАНИЧЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ, на НЕОГРАНИЧЕНИИЯ си ПОТЕНЦИАЛ.

ВЪЗМОЖНОСТИ

ОБИЧ :)