Този човек познат ли ти е? Всички ние имаме по един политик, който се спотайва някъде в ума ни. Само най-невинните и искрени хора го нямат. Всъщност, самият ум е политически. Природата му е да крои планове, да заговорничи и да се опитва да манипулира ситуациите и хората, за да получи онова, което иска. Тук умът е представен от змията с окраска от облаци и „съскаща с раздвоен език“. Важното в тази карта, обаче, е да се осъзнае, че и Двете лица са ФАЛШИВИ. Милото, невинно „Довери ми се!“ лице е МАСКА, МАСКА е и злото, отровно лице „Ще те науча аз тебе!“. Цялата игра е ЛЪЖА. Погледни се добре, за да се разбереш дали и ти не играеш тази игра. Това, което ще видиш, може да е БОЛЕЗНЕНО, но да играеш тази игра е още по-болезнено. Накрая НОКОЙ няма да има полза от това, най-малко ТИ. Всичко постигнато по този начин ще стане на прах в ръцете ти.

ОНЗИ, КОЙТО може да се преструва добре, лицемерът, един ден ще бъде политическият ти водач. Трябва му само лицемерие, трябва му само хитрост, фасада, зад която да се крие. Политиците живеят двоен живот, свещениците живеят ДВОЕН живот — единият е за пред ОБЩЕСТВОТО, вторият е зад КУЛИСИТЕ. И задкулисният живот е истинският им живот. Усмивките за пред хората са ФАЛШИВИ, невинните им изражения са ИЗКУСТВЕНИ.
Ако искаш да видиш РЕАЛНОСТТА на политика, трябва да го видиш зад кулисите. Там той е в пълната си ГОЛОТА, такъв, какъвто е – и това се отнася и за свещеника. Тези два типа хитреци властват над човечеството. Много отдавна те са открили, че искаш ли да властваш над хората, направи ги СЛАБИ, накарай ги да се чувстват ВИНОВНИ, НЕДОСТОЙНИ. Унищожи достойнството им, смачкай гордостта им, унизи ги. Те са открили такива фини начини на унижение, за които дори не подозираш. Оставят те сам да се унижаваш, да се самоунищожаваш. Научили са те на един вид бавно самоубийство.

ПОЛИТИКАТА
Отбелязана с:                                

ОБИЧ :)