Когато направя нещо, което отчитам като грешка, АЗ РЕШАВАМ да си дам правото да не съм идеален и да не се обвинявам.

Ако не съм способен на това, осъзнавам че за егото ми допускането на грешка означава, че съм нищожество, но то не знае, че моето същество е съвършено.

Лечение на петте рани на душата КАРТИТЕ
Лечение на Петте рани на душата СТАТИЯ Лиз Бурбо

СЪВЪРШЕН
Отбелязана с:            

СЪБИТИЯ

ОБИЧ :)