Някой казал нещо лошо по ваш адрес – не се тревожете. Вашият мир струва много повече от това, което е казал някой.

УЧИТЕЛЯТ Петър Дънов

ТВОЯТ МИР Е ПО-СКЪП

ОБИЧ :)