ВАЖНО!

Всички такси за курсове, семинари и индивидуални сесии със Сал Ракели се плащате директно към неговия PayPal акаунт, чрез бутона “Donate” по-долу.

[paypal-donation]

След успешно заплащане изпратете разписката до Георги Дойчев на следния email адрес: georgi.doychev@timelinehealing.space

ОБИЧ :)